Scans

Aan de slag met de scans

 
 
Met de aanpak die het NCP EQAVET heeft ontwikkeld, bepalen teams hun ambitie om de kwaliteit van hun onderwijs te versterken krijgen ze inzicht in hun kwaliteitscultuur en geven ze invulling aan hun professionele ruimte. Centraal staat het gesprek in het team. Daarvoor heeft het NCP handreikingen, werkvormen en scans ontwikkeld. Kwaliteitscultuur vraagt om een aanpak per school en maatwerk per team. De handreikingen van EQAVET ondersteunen bij het opstellen van zo'n traject. 
  
Onderdelen traject versterken kwaliteitscultuur en handreikingen
Een overzicht van de aanpak vind je hier. Daar vind je een verdere uitwerking van de onderdelen en waarom deze belangrijk zijn voor een traject voor een team om te werken aan het versterken van kwaliteitscultuur.
 
Handreikingen
De handreikingen zijn hier te vinden.
 
Scans
Er zijn twee scans. De scan Visie op onderwijskwaliteit laat teamleden nadenken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om onderwijskwaliteit. Dit gaat over de wenselijke situatie.
 
De scan Kwaliteitscultuur laat teamleden nadenken over hoe zij naar de huidige kwaliteitscultuur van het team kijken. Dit gaat over de huidige situatie.
 
Het werkt goed als teamleden eerst individueel nadenken over wat voor hen belangrijk is en vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Na het invullen van de scan ontvangt ieder teamlid een rapportage met zijn antwoorden.
 
TIP: Lees de handleiding voor het invullen van de scans. Klik daarvoor hier.  
 
Het invullen van een scan kost 15-20 minuten. De ingevulde gegevens zijn alleen zichtbaar voor de teamleden die gezamenlijk de scan invullen. Om de scan in te vullen nodigt een teamlid de teamleden uit, om dit kunnen doen gaat u naar het invulformulier hieronder. 

Graag ontvangen wij een melding wanneer u tegen technische problemen aanloopt.
U kunt de melding hier doorgeven.

Vragenlijst
Naam
E-mailadres
Functie
Sector
Organisatie
Aantal jaren werkzaam in het mbo
 
 
 
Log in met de code voor het bekijken van de groepsresultaten
Code